Ter beschikking stellen aan de wetenschap

Naast begraven of cremeren kan je dierbare er ook voor hebben gekozen om zijn of haar lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Dit moet dit bij leven worden geregeld bij een academisch ziekenhuis en tevens bekend zijn bij de huisarts. Blijkt bij overlijden dat het gekozen ziekenhuis geen ruimte meer heeft dan kan er niet aan deze wens worden voldaan en moet er alsnog een crematie of (natuur) begrafenis worden geregeld met daarbij de daarmee gepaard gaande kosten. Voor nabestaanden kan deze vorm van afscheid nemen een flinke impact hebben en heftig zijn. Kort na het overlijden zal er afscheid genomen moeten worden, het lichaam komt niet meer terug. Het is belangrijk om met aandacht op een andere manier afscheid te nemen. Over de manier waarop denk ik graag met je mee.

Resomeren

Cremeren, (natuur)begraven  of ter beschikking stellen aan de wetenschap zijn bekende mogelijkheden wat er met het lichaam gebeurt na overlijden. Een nieuwe vorm van lijkbezorging is in ontwikkeling. Resomeren is in Nederland alleen nog maar toegestaan bij dieren, maar men is wel bezig met een wetswijziging om dit ook voor mensen mogelijk te maken.

Maar wat is resomeren precies? Eigenlijk is resomeren het oplossen van het lichaam. Daarbij wordt het in een bad met water en alkalische stoffen gelegd zodat het lichaam afbreekt tot een vloeistof. Dit zou milieuvriendelijker en duurzamer zijn dan begraven of cremeren. Medicijnresten in het lichaam komen bij begraven dan niet in de grond. In vergelijking tot cremeren zijn er geen verbrandingsgassen en wordt er minder energie gebruikt. Duurzaam dus.