Ter beschikking stellen aan de wetenschap

De wet geeft nog een derde optie met betrekking tot de lijkbezorging, naast begraven en cremeren. U kunt er namelijk ook voor kiezen uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Deze vorm wordt in de media nogal eens gepromoot. Daarbij ligt het accent vaak op de melding dat deze vorm van lijkbezorging kosteloos zou zijn.

De praktijk is echter zeer weerbarstig: de overledene moet dit bij leven geregeld hebben. Daarnaast kan alleen aan zijn/haar wens worden voldaan als er plaats is in één van de universitaire ziekenhuizen. En die zijn meestal, bijna zonder uitzondering, vol.
Dus ook als ter beschikking stellen de wens van de overledene was, moet er een bedrag voor een uitvaart gereserveerd worden. Daarnaast spelen verschillende ethische aspecten een rol. Laat u tijdig en zorgvuldig informeren!

De nabestaanden

Voor de nabestaanden kan deze vorm van lijkbezorging van grote impact zijn. Men dient immers binnen 24 uur afscheid te nemen van de overledene en het lichaam komt niet meer terug. Dat kan erg heftig zijn. Er zal dus op een andere manier afscheid moeten worden genomen. Ik denk graag met u mee over de mogelijkheden.