Stichting de Boompjes

Stichting de Boompjes heeft als doel het op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken van de mogelijkheden rondom de laatste levensfase, de uitvaart en zorg na overlijden middels culturele en maatschappelijke activiteiten en evenementen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. We hebben geen winstoogmerk.

Vanuit deze stichting organiseren we de volgende activiteiten:
• Theatervoorstelling Kom uit de kist!
• Boom Uitvaartfestival (planning 2026). Bekijk hier de video van de editie in 2023.

Kom uit de kist!

Een moeder overlijdt plotseling en laat vader met de kinderen in verwarring achter. Ze heeft met niemand haar wensen besproken……

Mijn eerste theaterstuk Kom uit de kist! gaat over verlangens, samen delen, gehoord willen worden, verdriet en (glim)lachen. Maar ook over afscheid nemen en praktische informatie rondom een uitvaart.
We zijn volop bezig met de repetities. De voorstellingen zijn vanaf oktober 2024 te zien in de kleinere theaters in de regio Twente.

Hou de website www.stichtingdeboompjes.nl en onze sociale media in de gaten.