Wat te doen na overlijden?

Je kunt het nauwelijks bevatten: je dierbare is overleden. Er is niets wat je nu perse direct moet regelen. Neem eerst een moment voor jezelf of samen met familie om dit verdrietige nieuws tot je te laten komen.

Wanneer je eraan toe bent, bel je de huisarts of bij diens afwezigheid de huisartsenpost. Deze moet het overlijden officieel vaststellen en een verklaring van overlijden afgeven. In een zorgorganisatie of ziekenhuis stelt een behandelend arts het overlijden vast. Daarna bel je mij en ik kom langs.

Bij een sterfgeval ben ik 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer: 06-22999396. Nadat een arts het overlijden van je dierbare heeft vastgesteld, bel je mij en we overleggen wanneer ik naar je toe zal komen.

Verzekering en keuze uitvaartbegeleider

Het is belangrijk om te weten dat je (bijna) altijd vrij bent om een eigen uitvaartbegeleider te kiezen. Je bent dus niet verplicht om het telefoonnummer dat op de uitvaartpolis staat vermeld te bellen, al lijkt dat soms wel zo. Het is een misverstand dat daardoor de financiële afwikkeling in gang wordt gezet. Op het moment dat je de verzekeraar belt geef je hen de opdracht. Dit kan financiële gevolgen hebben. Hoe dan ook, je bent volledig vrij om je eigen uitvaartbegeleider te kiezen. Mijn advies: kies altijd voor iemand waarbij je een fijn gevoel hebt.

Wanneer ik bij jullie ben nemen we contact op met de verzekeringsmaatschappij om het overlijden te melden en te vernemen wat de waarde van je uitvaartpolis is. . Ik kan, als je dat wenst, de verdere financiële afwikkeling rondom de uitkering van de polis uit handen nemen.

Overlijden in het buitenland

Als je dierbare overleden is in het buitenland kan ik je ook verder helpen. De reisverzekering dekt vaak de repatriëring. We blijven in nauw contact en zodra jouw dierbare weer in Nederland is kunnen we het afscheid definitief gaan vormgeven. Op deze pagina staat veel informatie met onderwerpen over overlijden in het buitenland en wat er allemaal geregeld moet worden.