Week van de uitvaart

Op de dag van het overlijden bespreken we de verzorging en de opbaring. Is er tijd en gelegenheid, dan bespreken we alvast de globale invulling van de uitvaart: wanneer, waar en wel of geen condoleance? Maar dit kunnen we ook later oppakken.

De volgende dag nemen we rustig de tijd om de rouwkaart te kiezen, de tekst te maken en eventueel een advertentie op te stellen. Wie schrijft de enveloppen, terwijl we wachten op de proefdruk?

Praktische zaken

In de dagen daarna leggen we praktische zaken en speciale wensen vast. Denk daarbij aan bijvoorbeeld bloemen, rouwauto, etc. En natuurlijk bespreken we de speciale wensen voor de uitvaart en overleggen we over de invulling daarvan. Wanneer het een kerkelijke uitvaart betreft, houd ik me inhoudelijk op de achtergrond. Wel blijf ik verantwoordelijk voor de logistieke planning en zullen we in nauw overleg alles goed laten verlopen.

Draaiboek

Samen stellen wij een draaiboek samen, dat steeds uitgebreider wordt. Welke muziek, wie doet wat? Ook hierin is er veel ruimte voor inbreng en input van de nabestaanden.

Op de dag voorafgaand aan de uitvaart helpt het draaiboek ons de puntjes op de i te zetten, alles nog eens te checken en voor te bereiden. Samen staan we hier uitgebreid bij stil.

Dag van de uitvaart

En dan is het zover. De dag van de uitvaart. Een emotionele dag, waar u later met een goed gevoel op terug moet kunnen kijken. Schroom dus niet mij te benaderen met vragen, suggesties of dingen waar u mee zit of over twijfelt. Op deze dag komt immers alles samen in het afscheid, dat uiteindelijk een waardevolle herinnering wordt. En daarin kunnen we niet zorgvuldig genoeg zijn…