Week van de uitvaart

Wat moet er veel geregeld worden! Dat is vaak de reactie wanneer ik met nabestaanden in gesprek ben. Dat klopt, maar wees gerust: ik neem je een hele hoop uit handen. Het vele regelen begint al op de dag van het overlijden. Maar ik kijk altijd of er dan wel tijd of gelegenheid voor is. Als dat het geval is, bespreken we alvast de globale planning van de uitvaart. En zo niet, dan pakken we het later op. Vaak is dat de dag erop. Dan nemen we rustig de tijd om de rouwkaart vorm te geven of alvast de tekst op te maken voor een advertentie. We spreken af wie de enveloppen schrijft. Zo bespreken we telkens stap voor stap alle praktische onderwerpen.

Praktische zaken en draaiboek

Bloemen, rouwauto, een kist, mand of wade, kerk of niet, welk crematorium of begraafplaats, foto’s en muziek. Dit is een greep uit de praktische zaken die we in de dagen erna regelen. Zijn er speciale wensen? Ook die nemen we mee. Natuurlijk. Bij een kerkelijke uitvaart heb ik een minder actieve rol, maar ik blijf wel verantwoordelijk voor de logistieke invulling zodat alles goed verloopt in samenspraak met de voorganger. Het draaiboek wordt steeds duidelijker met input en inbreng van de nabestaanden. We checken samen de details. Ook hier staan we uitgebreid bij stil.

Dag van de uitvaart

Verdriet, definitief afscheid, het gevoel van de allerlaatste keer. De dag van de uitvaart is emotioneel. Ik vind het belangrijk dat je daar altijd met een goed gevoel op terug moet kunnen kijken: we hebben het precies zo kunnen doen zoals we wensten. Alles valt samen in het afscheid en daarin kunnen we niet zorgvuldig genoeg zijn.