Zakelijke nazorg

November 2019

Wie informeert u na overlijden

Nadat ik (naar wens) samen met de familie de overledene heb verzorgd en gekleed en we samen voor de opbaring hebben gezorgd is het tijd voor de rouwkaart. De rouwkaart samen met de eventuele rouwadvertentie en verscheidene andere vormen van communicatie zijn meestal de eerste berichten die u verzendt om de buitenwereld te laten weten dat uw dierbare is overleden.

Aangifte bij de gemeente

Als iemand komt te overlijden moet dit vóórdat de uitvaart plaatsvindt gemeld worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Meestal regel ik dit voor de familie. De uitvaart moet in Nederland wettelijk gezien uiterlijk de 6e werkdag na de dag van het overlijden plaatsvinden. Maar welke instanties worden eigenlijk automatisch door de gemeente geïnformeerd en welke moeten door u zelf nog op de hoogte gesteld worden?

Bij de aangifte van het overlijden krijg ik van de ambtenaar o.a. een akte van overlijden mee. Oftewel een officiële verklaring dat iemand is overleden.

Op de hoogte brengen

Voor veel instanties is deze akte nodig om te bevestigen dat iemand is overleden, zodat bepaalde zaken afgehandeld kunnen worden. De gemeente verwerkt het overlijden vervolgens in de Basisregistratie Personen (BRP) en geeft aan de volgende instanties het overlijden door:

  • de Belastingdienst
  • de Sociale Verzekeringsbank
  • pensioenfondsen, pensioen- en zorgverzekeraars
  • de waterschappen
  • de RDW, het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het UWV
  • relevante afdelingen binnen de gemeente (belastingen en financiën)

Van deze instanties krijgt u automatisch bericht. U dient er zelf aan te denken om de bank, werkgever, notaris, verzekeraars, nutsbedrijven en evt verhuurder op de hoogte te stellen van het overlijden. Vaak willen ze een kopie van de akte van overlijden als bewijsstuk. Mijn advies is om bijvoorbeeld de bankafschriften van het laatste jaar te bekijken zodat u op die manier inzichtelijk heeft welke instanties geïnformeerd dienen te worden.

Gids

Nabestaanden ontvangen van mij altijd het boekje “Zakelijke zorg, wat te regelen na een overlijden”. Een gids voor nabestaanden met informatie en praktische adviezen voor een zorgvuldige afwikkeling van alles wat geregeld moet worden. Deze gids is ook te bestellen bij het Landelijk Steunpunt Verlies. www.steunbijverlies.nl

Ook dit zakelijke aspect verdient aandacht in de week van het afscheid.

Boom afscheidszorg

Natasja Kroese