Drie!

December 2021

Drie crematoria

Het is zondagmiddag, nog 6 dagen tot kerst en over 12 dagen sluiten we dit bijzondere, maar ook intense jaar af. Opnieuw strengere maatregelen. Vooralsnog niet bij uitvaarten. Dit betekent dat we nog steeds met 100 personen een uitvaart mogen bijwonen (mits de ruimte waar het afscheid plaats vindt dit toelaat). In het crematorium is een toegangsbewijs niet nodig en kan er gebruik worden gemaakt van catering na afloop. Mondkapjes zijn verplicht en de 1,5 meter afstand-regel geldt nog steeds.

Dit geschreven hebbende wil ik jullie meenemen in mijn afgelopen week waarin ik drie families mocht begeleiden. Tijdens mijn wandeling vandaag gingen mijn gedachten naar drie hele verschillende manieren van afscheid nemen en toch waren er ook een aantal overeenkomsten. Drie om precies te zijn.
 

  1. Alle drie zijn ze thuis liefdevol verzorgd en opgebaard.
  2. Alle opbaringen duurden 8 dagen voordat we in het crematorium afscheid namen. Er was tijd om rustig afscheid te nemen om zo een eerste stap in het rouwproces te zetten.
  3. Bloemen speelden een grote rol in alle drie deze uitvaarten. In de rouwkaarten was de voor hen speciale bloem terug te vinden. Bij het eerste afscheid werd een rode roos meegegeven, met daaraan een houten vergeet-me-nietje waar de naam en data van de overledene in gegraveerd waren. Bij de tweede heeft de familie zelf klaprozen gemaakt en daarbij klaprooszaadjes meegegeven. De derde familie verpakte een zeer persoonlijk herinneringskaartje bij bloemzaadjes die haar naam dragen.

 
Allemaal eigen en uniek.

Wat ik me ook realiseerde was dat ik deze week op 3 locaties van Crematoria Twente te vinden was. In Enschede, Borne en Oldenzaal. Langs deze weg wil ik dan ook alle medewerkers  bedanken voor hun flexibiliteit, energie en liefdevolle inzet tijdens de uitvaarten. Want ook zij hebben lange werkdagen! Een warm welkom is in deze bijzondere tijd niet alleen fijn voor de families en hun genodigden maar ook voor mij en mijn collega’s.

Lieve mensen, houd vol, wees voorzichtig en heb lief

Warme groeten,

Natasja Kroese
Boom afscheidszorg
www.boomafscheidszorg.nl