Weer Samen

September 2021

Ik kom thuis bij een familie waarvan de moeder is overleden. Ze vertellen me over de afgelopen periode en gezamenlijk verzorgen en kleden we moeder. Ze wordt thuis opgebaard, daar waar ze na het overlijden van haar man (inmiddels meer dan 20 jaar geleden) heel fijn gewoond heeft.

Begraven of cremeren

De kinderen vertellen me over het overlijden van hun vader en er is destijds voor gekozen om hem te begraven en het graf naast hem is voor moeder gereserveerd. De wens van hun moeder is dat ze gecremeerd wil worden. “Kunnen we dan de as van moeder in haar graf zetten Natasja?” werd mij gevraagd. Natuurlijk kan dat. Maar is dat wat jullie willen? Wat gaan jullie dan doen als de grafrechten van vaders graf aflopen? Terwijl we hierover in gesprek waren werd mij duidelijk wat de onderliggende wens van deze familie was.

Verzoek tot opgraving

Ik stelde daarom iets voor wat niet veel wordt gedaan maar zeker als optie voorgesteld moest worden naar mijn mening. Families moet je namelijk alle keuzes bieden zodat ze een weloverwogen besluit kunnen maken.

En zo geschiedde dat ik bij de burgermeester een verzoek tot opgraving en crematie van vader deed. (hiervoor is minstens 10 jaar grafrust nodig en daar voldeden we aan).

Op de dag van het afscheid werd vader in de vroege ochtend opgegraven en zijn resten werden in een (volwaardige) kist gelegd. ’s Middags ben ik samen met de schoonzoon en kleinkinderen (o)pa bij de begraafplaats op gaan halen. De familie heeft ervoor gekozen om zelf de rouwauto te rijden. Vervolgens zijn we naar het huis van (o)ma gereden en hebben ze haar gezamenlijk naast vader in de rouwauto gezet. In deze rouwauto is het mogelijk 2 overledenen naast elkaar te vervoeren. Een zeer bijzonder moment!

De gedenksteen van het graf heeft de familie gedoneerd aan de steenhouwerIn plaats van de steen te laten vernietigen wordt deze nu hergebruikt. De tweede-kans-steen krijgt een nieuw leven en wordt ter beschikking gesteld aan families die financieel minder daadkrachtig zijn. 

Via een mooie landelijke route rondom Borne kwamen we aan bij het crematorium waar ze één voor één werden binnengedragen door de familie en ze naast elkaar in de aula stonden.

Een bijzonder afscheid volgde… Samen zijn ze uitgestrooid…

Warme groet,

Natasja Kroese

Boom afscheidszorg