Dag en nacht!

April 2022

Dag en nacht

Mijn telefoon gaat, het is midden in de nacht. Ik neem op en ondertussen schiet ik mijn badjas aan en ga naar beneden zodat mijn man lekker door kan slapen. Ik luister naar de persoon aan de andere kant van de lijn. Ze verontschuldigt zich dat ze me wakker belt maar dat vind ik geen enkel probleem. Ik vind het fijn dat ik er, ook op dit tijdstip, voor haar kan zijn.

Wie moet je bellen?

Na een overlijden is het van belang dat eerst een arts wordt gebeld. Deze moet officieel de dood vaststellen. Overlijdt je dierbare thuis of in het hospice dan bel je de huisarts of huisartsenpost.  Wanneer het overlijden plaatsvindt in het verpleeghuis is er vaak tussen 23.00 uur – 08.30 uur geen arts aanwezig en zal er pas daarna geschouwd worden. Tenzij je als familie er op staat om wel een arts te laten komen. Mijn advies is om de arts wel te laten komen zodat het lichaam zo snel als mogelijk gekoeld kan worden. Heel belangrijk voor een goede opbaring. In de wet op de lijkbezorging staat genoemd dat een overledene binnen 3 uur geschouwd moet worden. Bij een overlijden in het ziekenhuis komt de dienstdoende arts.

Laatste verzorging

Even terug naar de mevrouw die me belde. Ze vertelde me dat haar vader enkele dagen geleden in slaap was gebracht en ze samen met haar moeder en broer om en om hadden gewaakt. Voordat ik me aankleed om naar de familie toe te gaan vind ik het fijn om een aantal zaken helder te hebben.

  1. Waar wil meneer opgebaard worden. Thuis of in een uitvaartcentrum?
  2. Wanneer er gekozen wordt voor een thuisopbaring; op bed of in een kist/mand of baarplank?
  3. Wil de familie helpen bij de laatste verzorging? (vroeger afleggen genoemd).

Met de antwoorden op bovenstaande vragen stap ik in de auto, bel ik ondertussen het zorgteam dat mij helpt bij de verzorging en tevens de koelplaat meeneemt voor de thuisopbaring.

Wanneer gekozen wordt voor een uitvaartcentrum ga ik eerst naar het huis van de familie en overleggen we in welke kist/mand/wade meneer wordt gelegd zodat de overledene niet in een lijkzak op de brancard het huis verlaat maar op een waardige manier.

Hoe dan ook verzorgen we (wanneer wenselijk en mogelijk) samen de overledene, ongeacht het tijdstip, en alle tijd nemend voor deze eerste stappen in het rouwproces.

Warme groet,

Natasja Kroese
Boom afscheidszorg
www.boomafscheidszorg.nl
06-22999396