Erfenis en schulden…

Mei 2021

Erfernis en schulden - Boom Afscheidszorg

Schulden, die hebben we liever niet. Maar stel dat er iemand komt te overlijden die schulden heeft en jij bent aangewezen als erfgenaam? Moet je de erfenis dan aanvaarden? Of misschien weet je helemaal niks af van de financiële situatie die de overledene heeft achtergelaten. Het accepteren van een erfenis kan dus een onaangename verrassing worden. Schuldeisers kloppen namelijk bij de erfgenamen aan, tenzij je de erfenis niet accepteert/verwerpt of beneficiar aanvaardt.

Beneficiair aanvaarden

Moeilijk woord. Makkelijker uitgelegd betekent het “aanvaarden onder voorwaarden”. Bij vermoedens van schulden wordt hier al snel voor gekozen.  Bij beneficiair aanvaarden wordt de nalatenschap afgewikkeld volgens bijzondere regels. Dit betekent dat er meer werk en tijd in zit en dat er extra kosten bij komen kijken. Wanneer je hiervoor kiest moet je eerst een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank of je doet dit met een volmacht via de notaris. Er zal een opsomming worden gemaakt van de schulden en het bezit van de overledene. Mochten de opbrengsten uiteindelijk toch hoger zijn dan de schulden, dan ontvang jij deze opbrengsten. Van de bezittingen ontvang je niks totdat er zekerheid is dat de schulden allemaal zijn betaald. Beneficiair aanvaarden is dus een goed alternatief als je niet zeker bent van de financiële situatie van de overledene.

Uitvaart betalen

Wanneer je de uitvaart betaalt wordt dit niet gezien als het aanvaarden van de erfenis. Daarover geen zorgen. Wat wel goed is om te weten is dat in de wet is vastgesteld dat diegene die de uitvaartbegeleider benadert, ook meteen wordt gezien als de verantwoordelijke voor de totale kosten van de uitvaart. Stel dat de overledene geen uitvaartverzekering had of als er onvoldoende geld is voor de uitvaart, dan zijn alle kosten voor de opdrachtgever van de uitvaart. De nota van de gehele uitvaart wordt dus aan jou opgestuurd. Je zal deze dan ook zelf moeten betalen, tenzij je dit onderling anders regelt met overige familieleden/vrienden.

Dus, bij enige twijfel, denk goed na wat je wilt en kunt.

Hartelijke groeten

Natasja Kroese
Boom afscheidszorg
www.boomafscheidszorg.nl